tips på mögelsanering

Mögelsanering – En snabb checklista över hur du tar hand om mögel

Om du inte tar hand om mögel snabbt och på rätt sätt så kan mögel enkelt bli ett hälsoproblem och orsaka stora skador. Miljöskyddsnämnden publicerar kompletta guider för hur du skall handskas med ett mögelproblem. Men eftersom tiden är avgörande kommer här en snabb checklista så du kan komma igång med en mögelsanering.

10 tips för mögelsanering

  1. Viktigast av allt är att identifiera och åtgärda källan till översvämningen, läckan eller annan fuktskapande källa som skapar möglet.
  2. Du bör minst ha på dig munskydd, skyddshandskar och skyddsglasögon för att minska exponeringen mot möglet. Det är också rekommenderat att använda kläder som du kan kasta för att undvika att du sprider mögelsporerna. Exponering mot mögel kan irritera ögonen, huden, näsan, halsen och lungorna hos både de som är allergiska mot mögel och de som inte är det.
  3. Öppna dörrar och fönster samt använd fläktar som cirkulerar luften och skyndar på torkningsprocessen vilket bör göras inom 48 timmar.
  4. Ta ut möbler och ägodelar på utsidan och låt dem torka medan du låter skåp och lådor stå öppna.
  5. Dammsug golv, tak och väggar för att få bort mögelsporer. Sopa bort sporerna från möbler och andra ägodelar.
  6. Rengör och desinficera alla ytor (inklusive golv, tak, väggar, möbler etc.) som infekterats. Skrubba med varmt såpa vatten och tvätta sen av med en lösning bestående av ¼ kopp blekmedel i 3,5 liter vatten. Upprepa proceduren tills doften helt försvunnit.
  7. Var medveten om mögel i skrymslen och i porösa material. Den här skadan kan vara svår att bli av med helt och hållet och det kan behövas professionell städhjälp i Sundsvall för att sanera det.
  8. Lite beroende på orsaken och hur stor kontamineringen är så bör du överväga att be ett proffs kontrollera och rengöra ventilationen eftersom det finns en risk att sporerna kan spridas genom den till andra delar i hemmet.
  9. Använd en lågtryckssprej med svampdödande medel för att döda sporerna.
  10. För att bli av med kvarhängande otrevlig doft kan du använda deodoriseringsmedel, kol eller färskpressad juice.

2 metoder för att undvika fukt

För att undvika problem bör du undvika fukt vilket kan göras genom två huvudsakliga metoder. För det första bör du minska fukten inomhus genom att använda fläktar och avfuktare. För det andra bör du förebygga mot kondens på fönster, väggar etc. genom att använda isolering. Om du utför mögelsaneringen snabbt och noggrant så kan du snabbt få ett hälsosamt och rent hem!