luftrenare för luftburna partiklar

Att ha en bra luftrenare i hemmet och för kontorsanvändning 

Funderar du på att köpa en luftrenare? I vårt samhälle och världen i stort är luft en fundamental aspekt som behövs av både människor och djur. Syresättningen bidrar till att upprätthålla en mängd funktioner i människans kropp, och utan den överlever vi inte. Detta är förstås grundläggande, men läs vidare för att kanske lära dig någonting du inte visste.

Olika luftburna partiklar som kan skada hälsan

De senaste decennierna har vi upptäckt att luften vi andas kan vara förorenad av olika typer av luftburna partiklar som kan skada hälsan på olika sätt. Dessa luftburna partiklar kommer inte bara från den miljö vi lever i utan numera även från oss själva. Vad beror detta på?

Utsläpp från olja och industrier

Ta till exempel industrier med högteknologisk utrustning och maskiner som används för effektivisering och tillverkning av varor. Med tanke på dessa branscher kommer du att upptäcka att partiklarna som de oftast bränner ut eller släpper ut efter produktion kan vara skadliga och mycket förorenade. Oljebolag som bränner ut gasformiga ämnen tenderar att förorena luften genom att släppa ut rök efter att de har producerat sina färdiga produkter.

Luftburna partiklar

Luftburna partiklar som mycket lättantändlig rök, gasformiga ämnen, bakterier, virus, pollen, bakterier, etc. kan alla upptas från luften och eftersom de kommer i så små mängder men samtidigt är så potenta har vi ett stort problem.

Tobaksrök

Vi människor skadar ibland oss själva utan att ens veta det. Många tycker om att röka tobak och detta är en annan orsak till luftföroreningar som innehåller farliga partiklar som är skadliga för kroppen. Detta är vedertaget men då substansen är beroendeframkallande kan det vara svårt att göra det “rätta” för vår hälsa. 

Damm

En annan typ av förorening är damm. Vi tar in damm i våra hem utan att ens veta det. När vi kommer tillbaka från jobbet, sociala händelser eller bara en promenad i parken brukar vi bära med oss lite dammfläckar utan att veta. Vad innehåller dessa dammpartiklar? Det kan vara svårt att veta.

Husdjur

Detta drabbar oss alla, både vuxna såväl som barn. Hundar, katter och andra husdjur är också involverade i allt detta. Dessa husdjur kan också både bli utsatta för och bidra till besvär, så det är en bra idé att tvätta dem ofta och vara uppmärksam på vad de kan ha dragit in i hemmet men också hur deras pälsar ser ut.

Vad är lösningen för en renare luft?

Tillverkningen av en enhet som kallas luftrenare har pågått under ett stort antal år men har kanske fortfarande inte slagit igenom på bred front. Denna apparat som hjälper alltså till att filtrera luften från de olika typerna av förorenade partiklar vi möter, antingen hemma eller på kontoret.

Hur fungerar då en luftrenare?

Luftrenare är filtreringsanordningar gjorda för att fånga partiklar som sprids via luften även så små som 0,3 mikrometer med en effektivitet på 99,97% vid rening av luften och resulterar i att ren och frisk luft matas ut på den plats där apparaten finns. 

Apparaten kommer med ett HEPA-filter som hjälper till att ta bort partiklarna efter att de fångats upp från luften och sedan filtrerar det innan det cirkulerar ut den rena luften. Rätt enkelt, med andra ord.

Det finns olika typer av luftrenare du kan använda och de är oftast tillverkade med ett så kallat “True” HEPA-filter liksom ett förfilter installerat i dem. De typer av luftburna partiklar som luftrenaren fångar upp är pollen, virus, bakterier, mögelsporer, husdjurshår, tobaksrök, allergiframkallande ämnen etc.

Det är känt över hela världen att en luftrenare rekommenderas att placeras hemma för effektiv cirkulation av ren luft. Läkare och experter på allergier rekommenderar användning av en luftrenare i hemmet, särskilt för de som drabbas av allergi och astma vid återkommande tillfällen.

Typer av luftrenare

Det finns olika typer av luftrenare, och ett stort antal varumärken och användningsområden. Gällande det sistnämnda kan det repeteras av vanliga områden rör rök, husdjur, allergi, astma, dammkvalster, damm, virus, pollen etc., och exempel på varumärken är “Honeywell”, “Winix”, “Plasmawave” och “Germguardian”. 

Vilken typ behöver du? Svaret kan ges beroende på olika faktorer, till exempel individuella hälsoproblem.

Att ha en luftrenare i ditt hem är en bra idé för din allmänna hälsa, oavsett nuvarande status. Det är också mycket viktigt att de som röker ska ha en som hjälper till att rengöra luften och till och med ta bort rökens lukt.

Det rekommenderas starkt att ha en luftrenare i ditt hem för en förbättrad miljö.